foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Летњи распуст за ученике од првог до седмог разреда почиње 14. јуна

ОШ "Милорад Мића Марковић"

Мала Иванча

Изабери писмо

Контакт

Основна школа
„Милорад Мића Марковић"
Трг братства и јединства бр. 8
11233 Мала Иванча
Телефон: 011 8253202

имејл адреса

ПИБ: 101761408
МБ: 07003587
Текући рачун: 840-1407660-43

Издвојено одељење Мали Пожаревац
Срећка Јовановића бр. 14
11235 Мали Пожаревац
Телефон: 011 8256067

Издвојено одељење Поповић
Милорада Миће Марковића бр. 92
11233 Поповић
Телефон: 011 8253227

2017 Copyright OŠ Milorad Mića Marković Rights Reserved