foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Међународни дан људских права обележава се 10. децембра

ОШ "Милорад Мића Марковић"

Мала Иванча

Основна школа
„Милорад Мића Марковић"
Трг братства и јединства бр. 8
11233 Мала Иванча
Телефон: 011 8253202

имејл адреса

ПИБ: 101761408
МБ: 07003587
Текући рачун: 840-1407660-43

Издвојено одељење Мали Пожаревац
Срећка Јовановића бр. 14
11235 Мали Пожаревац
Телефон: 011 8256067

Издвојено одељење Поповић
Милорада Миће Марковића бр. 92
11233 Поповић
Телефон: 011 8253227

2017 Copyright OŠ Milorad Mića Marković Rights Reserved