foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Летњи распуст за ученике од првог до седмог разреда почиње 14. јуна

ОШ "Милорад Мића Марковић"

Мала Иванча

Изабери писмо

Стручно усавршавање

Контакт

План стручног усавршавања за 2016/2017.

Извештај о стручном усавршавању за прво полугодиште 2016/2017.

У првом полугодишту 2016/2017. године наставници и стручни сарадници су стицали и усавршавали компетенције на стручним семинарима и скуповима. Наставници разредне наставе су похађали два семинара:

 • Учење у амбијенту је најпродуктивније на свету
 • Зимски сусрети учитеља

Поред похађања акредитованих семинара, своје стручно усавршавање наставници и стручни сарадници су реализовали и у установи кроз следеће облике:

 • Излагања и радионице на Наставничком већу
 • Одржавање угледног часа, анализа и дискусија у вези са часовима
 • Пројектна и тематска настава

О активностима са часова пројектне и тематске наставе прилоге за школски сајт и лист писали су ученици, наставници и библиотекар. Прилоге можете погледати у Чаролијама број 27.

Презентације са Наставничког већа:

План стручног усавршавања за 2015/2016.

Извештај о стручном усавршавању 2015/2016.

Школска 2015/2016. године донела је обиље активности у области стручног усавршавања.

Наставници и стручни сарадници су похађали неколико семинара:

 • Планирање и реализација додатне образовне подршке деци, ученицима са сметњама у развоју у вртићу, школи
 • Казивање уметничког текста (поезија и проза). Рецитација - стваралачки чин. Естетика говорних облика
 • Развијање информационе и медијске писмености наставника и ученика – кључ за целоживотно учење.

Поред похађања акредитованих семинара, своје стручно усавршавање наставници и стручни сарадници су реализовали и у установи кроз следеће облике:

 • Размена искустава и хоризонтално учење
 • Предавањe и радионица на Наставничком већу, анализа и дискусија
 • Одржавање угледног часа, анализа и дискусија у вези са часовима
 • Пројектна и тематска настава

 Више о активностима на часовима пројектне и тематске наставе можете прочитати у школском листу Чаролије за 2015/2016. годину.