foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Нова школска година почиње у петак 1. септембра

ОШ "Милорад Мића Марковић"

Мала Иванча

Изабери писмо

Стручно усавршавање

Контакт

План стручног усавршавања за 2016/2017.

Извештај о стручном усавршавању за прво полугодиште 2016/2017.

У првом полугодишту 2016/2017. године наставници и стручни сарадници су стицали и усавршавали компетенције на стручним семинарима и скуповима. Наставници разредне наставе су похађали два семинара:

  • Учење у амбијенту је најпродуктивније на свету
  • Зимски сусрети учитеља

Поред похађања акредитованих семинара, своје стручно усавршавање наставници и стручни сарадници су реализовали и у установи кроз следеће облике:

  • Излагања и радионице на Наставничком већу
  • Одржавање угледног часа, анализа и дискусија у вези са часовима
  • Пројектна и тематска настава

О активностима са часова пројектне и тематске наставе прилоге за школски сајт и лист писали су ученици, наставници и библиотекар. Прилоге можете погледати у Чаролијама број 27.

Презентације са Наставничког већа:

2017 Copyright OŠ Milorad Mića Marković Rights Reserved