Угледни час

Наставница српског језика Софија Зећовић одржала је угледни час из српског језика 31. октобра 2016. године у VII2. Обрађена је наставна јединица „Мали Радојица“.
Часу, који је трајао око 60 минута, присуствовали су педагог Наташа Демић, наставник српског језика Данка Стојановић, наставник француског језика Живослава Панчић, наставник историје Слободан Карановић, наставник математике Новка Боричић и директор Ксенија Илић.

Час је протекао у веселој и радној атмосфери. У уводном делу часа наставница је заједно са децом припремила кратко подсећање на хајдуке, њихов начин борбе и живота и улогу у борби против турске власти. Два ученика у костимима хајдука казивала су, у краткој драмској сцени, текст из романа „Хајдук Станко“ Јанка Веселиновића.
Након тога наставница је најавила циљ часа и прешла на обраду песме. Одлично вођени, уз поступно постављање питања од лакших ка тежим и уз навођење примера из свакодневног живота, ученици су анализирали песму. Затим су добили пет питања на која су одговарали писмено. Одговори које су дали казују да су разумели песму чиме је и циљ часа испуњен.

Сви ђаци су били активни на часу и показали су интересовање за рад.
Ово је био веома успешан час коме је требало да присуствује више наставника.

Ксенија Илић, директор