Стручно усавршавање

Наша школа је у септембру 2014. године укључена у пројекат Подршка систему осигурања квалитета на националном нивоу и нивоу установе, који реализује Завод за вредновање квалитета образовања у 10 школа у Србији.
Први сет активности у вези са наставом и учењем реализован је 4. октобра 2014. године у Раљи у ОШ „Цана Марјановић“, која је наша партнерска школа.


Пројекат се наставља 31. јануара 2015. у Раљи реализацијом једнодневног семинара, а теме су:

  • кључне компетенције које се налазе у основи ревизије образовних стандарда,
  • оснаживање наставника за вредновање и оцењивање ученика, примену пројектног учења, разматрање рефлексивне праксе,
  • упознавање и прикупљање мишљења наставника о Оквиру националног курикулума који би требало да постане актуелан већ од следеће школске године.