Библиотекари и конференција

У Народној библиотеци Србије у Београду одржана је 13. и 14. децембра 2016. Конференција Библиотекарског друштва Србије „Корисници библиотечких услуга: историјска перспектива и савремене тенденције“.

Око 200 регистрованих учесника пратило је током два дана програм чији су део била и три предавања по позиву еминентних стручњака из Европе: Зденке Свибен (Градска књижница у Загребу), Јуке Реландера (председник EBLIDA и Удружења библиотекара Финске) и Томаша Грушковског (директора IFLA PAC центра при Националној библиотеци Пољске). Првог дана приказани су примери добре праксе и деца и млади као корисници библиотека, а другог су представљене нове тенденције и истраживања. Излагачи су били из различитих библиотека, јавних, високошколских, специјалних, као и представници Матице српске и Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“. Међу њима су била и три школска библиотекара.

Библиотекар наше школе Слађана Галушка је у оквиру сесије Нове тенденције говорила о улози школског библиотекара у организацији електронског учења. Она је представила активности школских пројеката за које се користи е-наставни материјал постављен на мудл платформи. Навела је најважније резултате е-учења: ученици стичу вештине информационе и медијске писмености (дечији радови настали током пројеката чине део материјала), побољшана је сарадња наставника и библиотекара, постигнућа ученика се презентују, промовише се рад школске библиотеке и школе. У закључку излагања је истакла да све ово доприноси повећању квалитета рада школе и њеном угледу.

Слађана Галушка