Иницијални тест

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања припремио је иницијалне тестове знања из српског језика и математике за ученике петог и седмог разреда основне школе, који обухватају наставне садржаје претходних разреда.
Тест из српског језика одржан је 14. септембра, а из математике 21. септембра 2017.

По упутству из Министарства просвете, науке и технолошког развоја тест се радио 45 минута и био је исти за све ученике у Србији.