Летопис 2016/2017

Објављен је Летопис за 2016/2017. школску годину на страни Школа/Летопис. Он садржи податке о запосленима и ученицима, о активностима школе и реализацији образовно-васпитног рада током године.
За израду су коришћени извештаји о раду школе, тј. наставника, стручних сарадника и директора, као и текстови у вези са бројним активностима објављивани у школском листу.
У Летопису се налази и прилог о дешавањима у оквиру пројекта Јубилеји, посвећеног великим годишњицама школе, као и текстови о другим о школским пројектима.