Моја очекивања

У Малом Пожаревцу, 22. децембра 2017. године, разредни старешина VIII2 Слободан Карановић и педагог школе Наташа Демић, реализовали су радионицу Професионалне орјентације „Моја очекивања – колаж“, у којој су учествовали ученици VIII2 и њихови родитељи.

Циљ је био освешћивање капацитета ученика, посредовање у разумевању ставова родитеља и деце у вези са избором школе и уважавање разлога ученика за избор одређене школе – занимања. Материјал за радионицу, односно колажи, настали су на часу ликовне културе, када су ђаци помоћу сличица из новина и цртежа представили визију себе за 10-15 година на свом радном месту.

На почетку заједничке радионице родитељи су настављали реченицу „Ја сам поносна мама/тата (име детета) и срећан-а сам што има квалитете и особине (наводи особине и квалитете детета).“ са јасним упутством да се фокусирају на квалитет, односно особину свог детета коју највише цене. Уследио је централни и најзанимљивији део радионице. На табли су постављени колажи, а задатак родитеља је био да открију визију свог детета. Након кратког разговора педагога са родитељима о томе како су препознали колаж и шта им је у томе помогло/одмогло, деца која су желела, представљала су јавно своја очекивања и визију будућности. На крају су деца и родитељи, у пару, размењивали ставове о будућој школи/занимању, а радионица је успешно завршена рефлексијом о увидима из ове размене. Усмереним питањима разредног старешине и педагога, ученици су освешћивали своја очекивања у будућности и оспособљавали се да повезују очекивања са избором школе, односно занимања.

Овај заједнички рад родитеља, ученика, разредног старешине, педагога и наставнице ликовне културе, на чијем је часу спремљен материјал, веома је успешан и значајан у подстицању и усмеравању професионалног развоја ђака осмог разреда.

Наташа Демић