Чаролије 31

У новогодишњем броу Чаролија презентујемо рад школе и постигнућа ученика у првом полугодишту 2017/2018. године кроз прилоге на бројне теме: програми за обележавање важних дана, излет за ученике петог и шестог разреда, екскурзија за ученике седмог и осмог разреда, одлазак у позориште, радионице за ученике и родитеље итд.

Посебне стране су посвећене Дечијој недељи која је обележена учењем, спортским активностима, радионицама, дружењем са родитељима и сл.

За крај смо припремили и извештаје са новогодишњих приредби и вашара.

Марина Луковић