foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Школска слава Свети Сава обележава се 27. јануара

ОШ "Милорад Мића Марковић"

Мала Иванча

Електронско учење

Е-учење примењује се у школи од 2011. године. У е-учионици ученици прате лекције, решавају тестове и презентују своје радове.

Прочитај

Настава

Наставници и ученици реализују веома успешне часове пројектне и тематске наставе.

Прочитај

Стручно усавршавање

Наставници и стручни сарадници се стручно усавршавају и примењују стечена знања.

Прочитај

Чаролије

Школски лист Чаролије покренут је 2005. године, а 2015, објављивањем броја 21, обележено је десет година излажења.

Прочитај

Изабери писмо

Контакт

Време

jextensions

Основна школа
„Милорад Мића Марковић"
Трг братства и јединства бр. 8
11233 Мала Иванча
Телефон: 011 8253202

имејл адреса

ПИБ: 101761408
МБ: 07003587
Текући рачун: 840-1407660-43

Издвојено одељење Мали Пожаревац
Срећка Јовановића бр. 14
11235 Мали Пожаревац
Телефон: 011 8256067

Издвојено одељење Поповић
Милорада Миће Марковића бр. 92
11233 Поповић
Телефон: 011 8253227

2018 Copyright OŠ Milorad Mića Marković Rights Reserved