У част Андрићу

У понедељак, 22. јануара 2018. године у нашој школи је одржан јавни час на којем су презентоване активности реализоване у оквиру пројекта У част Андрићу.

Значајно је нагласити да су сви ученици од петог до осмог разреда у Малој Иванчи учествовали у овом пројекту, као и наставници српског језика, историје, ликовне културе и техничког и информатичког образовања. Исте недеље сви ученици су читали програмом предвиђена Андрићева дела, писали приказе и анализирали их уз помоћ наставника, радили истраживачке задатке, прикупљали податке о пишчевом животу, креирали лепе, садржајне и тематски одређене паное, писали литерарне радове по мотивима из дела нашег нобеловца, глумили, учествовали у радионици која их је, на основу Андрићеве приповетке „Деца“ и других материјала, едуковала о врстама насиља и истраживали о покрету Млада Босна којем је наш књижевник припадао у младости. Уз све то, ученици су у различитим техникама цртали пишчев портрет, панораме градова који су имали нарочит значај у његовом животу, али и мотиве мостова, који имају посебну симболику у Андрићевом стваралаштву, па су за њих ученици  направили и изванредне макете.

Све ове активности су сублимирано представљене на  јавном часу свим ученицима старијих разреда и великом броју наставника. За крај су сви позвани да погледају бројне изложене паное, ликовне радове и поменуте макете мостова, а наставник историје Слободан Карановић је у пратњи две ученице шестог разреда дивно отпевао песму „У лијепом старом граду Вишеграду“.

Након јавног часа са ученицима је урађена евалуација пројекта. Већина њих је изразила задовољство због великог броја занимљивих и корисних активности, подстицања критичког мишљења и креативности.  Истакли су и уживање у тимском раду, стицању нових и повезивању усвојених знања, али и подизању самопоуздања при јавном наступу. По мишљењу наставница које су креирале овај пројекат, тиме су и остварени сви постављени циљеви.