Чаролије 32

За крај првог полугодишта школске 2017/2018. године објављујемо још један број Чаролија.
У њему су текстови наставника и ученика о угледним часовима и необичним часовима веронауке, енглеског језика, биологије. 
Неколико прилога је посвећено тематској и пројектној настави. О обележавању Дана Светог Саве пише Марина Луковић, а ту су и ликовни и литерарни радови настали на школском конкурсу „Свети Сава“. 

На посебним странама су представљени најбољи радови настали за наградне конкурсе „Лето без бриге проведи крај књиге“ и „Сопот мој завичај“.

Нови ликовни и литерарни радови ученика представљени су у рубрици Дечије стваралаштво.

Наставница Сандра Пајић пише о стручном усавршавању ван установе.

Марина Луковић