Обавештење за родитеље

Поштовани родитељи,

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је дописом од 28. фебруара 2018. године обавестило школе да ће се према акту Владе реализовати пројекат „Бесплатни уџбеници за школску 2018/19. годину“ у оквиру којег ће бесплатне уџбенике добити следећи ученици:
1. Ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци социјалне новчане помоћи) – као доказ подносе Решење којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;
2. Ученици школе који су у породици треће или свако наредно дете које је у систему школовања – као доказ подносе потврде средње школе или факултета о својству ученика.

У ПРВОМ циклусу (1-4. разред) добијају се уџбеници за следеће предмете: математика, српски језик, свет око нас, природа и друштво и енглески језик

У ДРУГОМ циклусу ( 5-8. разред) добијају се уџбеници за следеће предмете: математика, српски језик, енглески језик, географија, историја, хемија, физика и биологија.

Заинтересовани родитељи, односно старатељи, потребну документацију достављају одељењским старешинама до 13. марта 2018. (уторак).

Само они родитељи који доставе потпуну документацију у назначеном року, добиће од Министарства бесплатне уџбенике.

Директор школе Ксенија Илић