Угледни час

muzika

Наставница Тања Ћирковић је одржала у IV2 угледни час из музичке културе 20. марта 2018. године. Наставна јединица је била „Свирање и певање обрађених песама“. Часу су присуствовале педагог школе Наташа Демић, наставнице Данка Стојановић, Радица Јаћимовић, Десанка Милојковић, Босиљка Ћоровић, Љиљана Вићовац и Сања Петровић и библиотекар Марина Луковић.

На почетку часа ученици су са учитељицом поновили теорију, затим су певали, у пару и хорски, песме научене током школске године уз тактирање и солмизацију. Учитељица је свирала фрулицу и хармонику и била пратња ученицима. 
Након тога ученици су добили задатак да осмисле неколико стихова о пролећу и музику уз текст. Онда су отпевали песмице што је за њих било веома интересантно.

На крају часа ученици су са својом учитељицом певали песму „Дуње ранке“ уз коју су и играли. Час је био успешан и протекао је у ведром расположењу.

Марина Луковић