Угледни час из српског језика

Наставница српског језика Софија Зећовић одржала је у VIII2 угледни час 10. маја 2018. године. Часу су присуствовали директор школе Ксенија Илић, педагог Наташа Демић, наставници Маја Вучић, Нада Аранђеловић, Саша Живановић, Слободан Карановић и Марина Луковић. Обрађена је наставна јединица „Увела ружа“ Боре Станковића.

Угледни час је био тематског типа и трајао је три школска часа. На првом часу, који је био својеврсни увод, ученици су анализирали мотив руже у уметности и њено значење у основном и пренесеном смислу на делима обрађеним током школске године. Са наставницом ликовне културе Надом Аранђеловић ђаци су разговарали о мотиву руже у ликовној и примењној уметности. Закључили су да се овај мотив често јавља у цртежима мртве природе, ентеријера, да је пренет на делове шумадијске народне ношње и да се током историје од ружиног дрвета правио намештај. Затим су говорили о симболици боја и показали су своје цртеже ружа и колаже изложене за ову прилику. Након хорског ивођења песме „Јутрос ми је ружа процветала“, уследила је анализа мотива руже у народној љубавној поезији са наставницом Софијом. Ученици су рецитовали песме у којима доминира мотив руже, анализирали песму „Момак и девојка“, издвајли стилске фигуре и тражили мотиве руже у песми „Смрт Омера и Мериме“. Душан Петровић упознао је све присутне са разликама и сличностима између ауторске и народне лирике. Ученици су после овог излагања рецитовали одломке из Змајевих „Ђулића“ и „Ђулића увеока“ и анализирали их. Наставница Софија је повезала мотив руже и староградске песме са боемском четврти Скадарлијом у којој је стварао и сам Бора Станковић. Ученици су презентовали своја истраживања о уметницима и писцима који су волели Скадарлију, о њој писали и у њој стварали своја чувена дела. Чули смо Нушићев запис о кафани „Три шешира“, као и правила лепог понашања у овој боемској четврти. Ученица Исидора Нешић извела је одломак монодраме Исидоре Бјелице „Скадарлијка“. Читав ток часа пратила је презентација.

На другом часу Михаило Ићитовић нас је упознао са биографијом писца говорећи је у првом лицу, а наставник Сободан отпевао је песму „Жал за младост“. Ученицима је путем презентације дочарано старо Врање, породична кућа писца и историјски услови у којима је стварао. Остатак часа, као и трећи час, био је посвећен књижевнотеоријској анализи дела кроз коју је наставница Софија дивно водила своје ученике. Ученици су показали велико интересовање за психолошку анализу ликова и дали врло зреле одговоре и размишљања.

Уз звуке песме „Ружа процвала“, опојне мирисе ружине водице и ратлук од ружа, ученица у улози водитеља урадила је евалуацију часа. Сви смо се сложили да су ђаци били добро припремљени, да је на часу остварено и вертикално и хоризонтално повезивање градива и да се водило рачуна и о најситнијим детаљима.

Марина Луковић