Оцењивање, настава и учење

seminarПрофесор доктор Радован Антонијевић одржао је 19. октобра 2018. у нашој школи семинар „Оцењивање у функцији ефикасније наставе и учења“. Присуствовали су сви учитељи и наставници, као и директор школе Ксенија Илић и педагог Наташа Демић.
Теме семинара су основе процеса вредновања рада ученика у школи, критеријуми оцењивања ученика, тестови знања и вештина као средство вредновања постигнућа ученика, ученички портфолио као средство ефикасног оцењивања.
Након сваке обрађене теме у оквиру предвиђеног предавања, доктор Наташа Николић одржала је радионице са присутним наставницима и учитељима. Радионице су замишљене као практична примена наученог током предавања.
Сви присутни су се сложили да је семинар протекао у добром расположењу и радној атмосфери у којој су потврђене методе и начини оцењивања и научено нешто ново што ће свима бити од користи током будућег рада.

Марина Луковић