Моцарт - чудо од детета

Одељењски пројекат „Моцарт - чудо од детета“ реализован је током октобра и новембра 2018. тематским повезивањем садржаја више наставних предмета: српски језик, математика, ликовна и музичка култура. Циљ пројекта је био развијање медијске и информационе писмености, а коначни продукт је књига сликовница о Моцарту.

Прва активност је реализована у огранку градске библиотеке Сопот у Малом Пожаревцу. Ученици су слушали Моцартове композиције, упознали се са ликом и делом Моцарта, а затим су добили задатке и литературу коју је требало да проуче како би успешно урадили постављене задатке. На редовним часовима реализовали смо све активности предвиђене пројектом. Ученици су, подељени у парове, писали чланке о Моцартовом детињству, породици, одрастању. Неке делове текста требало је из неуправног говора пребацити у управни, а неке препричати у првом лицу из угла Моцарта. Ученици су сами осмишљавали рубрике, па тако имамо Музички речник, део о симфонијском оркестру, рецепт за Моцарт кугле. Све податке као и занимљивости о животу овог великана представљен је и мапом ума. На часовима ликовне културе, проучавајући боје, осликавали смо лик Моцарта одређеним бојама и цртали инспирисани његовом музиком. На часовима математике увежбавали смо читање, писање, сабирање и упоређивање четвороцифрених бројева и тако сазнали колико је година Моцарт живео, колико чланова је имала његова породица, колико је година имао када је кренуо на прву турнеју.

На крају смо и открили тајну његове музике. Завршна активност презентација сликовнице реализована је у градској библиотеци где смо осмислили квиз као евалуацију пројекта и на крају, инспирисани стваралаштвом младог генија, написали песму. Хвала нашим библиотекаркама Мирјани Ребић и Марини Луковић које су исто биле део овог пројекта.

Фотографије и материјале који су настали током пројекта можете погледати у видео прилогу Моцарт - чудо од детета

Љиљана Вићовац