Стручно усавршавање 2016/2017.

План стручног усавршавања за 2016/2017.

Извештај о стручном усавршавању 2016/20172016/2017.

Током 2016/2017. године наставници и стручни сарадници су стицали и усавршавали компетенције на стручним семинарима и скуповима.

Поред похађања акредитованих семинара, своје стручно усавршавање наставници и стручни сарадници су реализовали и у установи кроз следеће облике:

 • Излагања и радионице на Наставничком већу
 • Одржавање угледног часа, анализа и дискусија у вези са часовима
 • Пројектна и тематска настава
 • Учешће у изради прилога за сајт школе и школски лист

Презентације са Наставничког већа:

Стручно усавршавање 2015/2016.

План стручног усавршавања за 2015/2016.

Извештај о стручном усавршавању 2015/2016.

Школска 2015/2016. године донела је обиље активности у области стручног усавршавања.

Наставници и стручни сарадници су похађали неколико семинара:

 • Планирање и реализација додатне образовне подршке деци, ученицима са сметњама у развоју у вртићу, школи
 • Казивање уметничког текста (поезија и проза). Рецитација - стваралачки чин. Естетика говорних облика
 • Развијање информационе и медијске писмености наставника и ученика – кључ за целоживотно учење.

Поред похађања акредитованих семинара, своје стручно усавршавање наставници и стручни сарадници су реализовали и у установи кроз следеће облике:

 • Размена искустава и хоризонтално учење
 • Предавањe и радионица на Наставничком већу, анализа и дискусија
 • Одржавање угледног часа, анализа и дискусија у вези са часовима
 • Пројектна и тематска настава

 Више о активностима на часовима пројектне и тематске наставе можете прочитати у школском листу Чаролије за 2015/2016. годину.